Plakat "Uczestniczki Pierwszej Edycji Rajdu Polski Kobiet"