Patroni II edycji Rajdu Polski Kobiet


Wystąpiliśmy o honorowe patronaty do następujących osób:

Ewa Kopacz – Marszałek Sejmu – otrzymano
Bartosz Arłukowicz – Minister Zdrowia – otrzymano
Barbara Kudrycka – Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego – otrzymano
Joanna Mucha – Minister Sportu i Turystyki – otrzymano
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz – Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania – otrzymano
Krystyna Barbara Kozłowska – Rzecznik Praw Pacjenta – otrzymano
Beata Małecka-Libera – Wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Zdrowia – otrzymano
Damian Raczkowski – Poseł – otrzymano
Jacek Kozłowski – Wojewoda Mazowiecki – otrzymano
Maciej Żywno – Wojewoda Podlaski – otrzymano
Adam Struzik – Marszałek Woj. Mazowieckiego – otrzymano
Jarosław Dworzański – Marszałek Województwa Podlaskiego – otrzymano
Hanna Gronkiewicz-Waltz – Prezydent m.st. Warszawa – otrzymano
Tadeusz Truskolaski – Prezydent Miasta Białegostoku – otrzymano
Zbigniew Szczepanik – Prezydent Miasta Otwock
Zdzisław Lis – Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno – otrzymano
Dariusz Łokietek – Burmistrz Karczewa – otrzymano
Dariusz Zieliński – Burmistrz Góry Kalwarii – otrzymano
Małgorzata Stępień-Przygoda – Burmistrz Podkowa Leśna
Arkadiusz Kosiński – Burmistrz Gminy Otrębusy – otrzymano
Sławomir Walendowski – Burmistrz Gminy Brwinów – otrzymano
Kazimierz Jańczuk – Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna – otrzymano
Grzegorz Benedykciński – Burmistrz Gminy Grodzisk Mazowiecki – otrzymano
Maria Jolanta Batycka-Wąsik – Wójt Gminy Lesznowola – otrzymano
Krajowa Izba Gospodarcza – otrzymano


 
Rzecznik Praw Pacjenta
 

 
Prezydent m.st. Warszawa
 

 

Wójt Gminy Lesznowola

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna