Patroni instytucjonalni


Wystąpiliśmy o Honorowe Patronaty do:

1. Ewa Kopacz – Marszałek Sejmu – OTRZYMALIŚMY

2. Beata Małecka Libera – Wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Zdrowia – OTRZYMALIŚMY

3. Joanna Mucha – Minister Sportu i Turystyki

4. Krystyna Barbara Kozłowska – Rzecznik Praw Pacjenta – OTRZYMALIŚMY

5. Elżbieta Radziszewska – Minister ds. równego traktowania

6. Bartosz Arłukowicz – Minister Zdrowia

7. Barbara Kudrycka – Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

8. Jacek Kozłowski – Wojewoda Mazowiecki – OTRZYMALIŚMY

9. Hanna Gronkiewicz-Waltz – Prezydent m.st. Warszawa – OTRZYMALIŚMY

10. Adam Struzik – Marszałek Woj. Mazowieckiego – OTRZYMALIŚMY

11. Burmistrz Dzielnicy Warszawa Ochota – OTRZYMALIŚMY

12. Wojciech Bartelski – Burmistrz Dzielnicy Warszawa Śródmieście

13. Andrzej Kosztowniak – Prezydent Miasta Radom

14. Hanna Zdanowska – Prezydent Łodzi

15. Ambasada Japonii – OTRZYMALIŚMY