Patronaty


Otrzymane patronaty:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wystąpiliśmy o przystąpienie do Honorowego Patronatu i udziału w Komitecie Honorowym:

Pierwszą Damę Rzeczpospolitej Polski – Panią Annę Komorowską

Poniżej przedstawiamy szczegółową listę przyznanych patronatów wraz ze skanami pism:

1. Hannę Gronkiewicz-Waltz – Prezydenta m.st. Warszawy – patronat przyznany 4 kwietnia 2011r.
2. Tadeusza Truskolaskiego – Prezydenta miasta Białystok – patronat przyznany w dniu 15 marca 2011 r.
3. Adama Struzika – Marszałka Województwa Mazowieckiego  – patronat przyznany w dniu 6 kwietnia 2011r
.
4 .Jacka Kozłowskiego – Wojewodę Mazowieckiego – patronat przyznany 7 kwietnia 2011r.
5 .Macieja Żywno – Wojewodę Podlaskiego – patronat prz
yznany.
6. Jarosława Dworzańskiego   – Marszałka Województwa Podlaskiego

7. Leona Czerniawskiego – Prezydenta miasta Łomża – patronat przyznany w dniu 22.03.2011 r.
8. Grzegorza Nowosielskiego – Burmistrza miasta Wyszków – patronat przyznany w dniu 16.03.2011 r.
9. Krzysztofa Chlebowicza – Burmistrza miasta Tykocin – patronat przyznany w dniu 17.03.2011 r.
10. Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie – potwierdzenie współpracy w dniu 29.03.2011 r.

11. Białostockie Centrum Onkologii – potwierdzenie współpracy w dniu 29.03.2011 r.

12. Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku – potwierdzenie współpracy w dniu 30.03.2011r.
13. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku – potwierdzenie współpracy w dniu 29
.03.2011r.
14. Gazeta Współczesna
15. Motocaina
16. Rajdy 4X4
17. Dakar
18. Kwiat Kobiecości
19. STOWARZYSZENIE KOBIET DO WALKI Z RAKIEM PIERSI - DONNA z ŁOMŻY

20. Białystok On Line
21.  Federacja Stowarzyszeń Amazonki
22. Dzdzownica
23. Burmistrz Czyżewa
24. Off Road

25. Burmistrz Wasilkowa

26. Kobieta i auto
27. Radio PLUS
28. FADO Centrum Usług Medycznych

29. PZM ZO Białystok