Karta zgłoszenia do III edycji Rajdu Polski Kobiet


Ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń

Pobierz i wypełnij Kartę zgłoszenia:


Karta Zgłoszenia

Wypełnioną Kartę zgłoszenia proszę przesłać na adres

Podstawowy koszt na 1 osobę: 500 zł:
1. nocleg z wyżywieniem – 200 zł (22/23 czerwiec)
2. lunch – 22/23 czerwiec
3. wytyczenie trasy, oznakowanie, przygotowanie książki drogowej
4. wynagrodzenie dla sędziów
5. wynagrodzenie dla fotografa
6. wynagrodzenie dla ekipy filmowej
7. ubezpieczenie Rajdu
8. koszulki dla uczestników
9. przygotowanie książek drogowych, kart pojazdu, kart przeglądu pojazdu, karty przekazania pojazdu (w przypadku użyczenia auta) identyfikatorów uczestników
10. przygotowanie naklejek na samochody wraz z instrukcją oklejenia